, - 2250-2400 Ǻ ( N9), - (. 72, ).

. I , - , - , , - . , , 1922 ; - 58,6%, - 2,4%, - 8,2%, - 1,49%,. - 8,7%, - 1,9%, 0,3%, 18,5%.

. 蠠